Pels doelt op een onderzoek van ORTEC Finance, dat vorig jaar in opdracht van Triodos Bank werd uitgevoerd. De studie bevestigde wat klanten van Triodos Private Banking al langer ervaren: dat impactfondsen niet alleen positieve gevolgen hebben voor mens en milieu, maar ook voor de portefeuilles van beleggers. Ze zorgen in een goed gediversifieerde portefeuille namelijk voor gunstige risico-rendementskenmerken en leveren grote spreidingsvoordelen op. Jacco Minnaar, Managing Director van Triodos Investment Management, vatte deze resultaten eerder prachtig samen: “Wat het hart al wist, wordt hiermee wederom bevestigd.”

“Het is goed om te zien dat ons gedachtegoed steeds meer gestaafd wordt door gedegen onderzoek”, zegt Pels. “Het is daarnaast niet meer dan logisch, dat men meer oog krijgt voor duurzaamheidsaspecten, want bedrijven die niet meekomen, lopen het risico om in waarde te dalen.”

Redenen om niet met duurzaam beleggen aan de slag te gaan, zijn er dus eigenlijk niet meer…

“Ook dat merkten we in 2019. Duurzaam beleggen wordt steeds bekender in de markt en is allang geen niche meer. Mensen worden zich bovendien steeds bewuster van de invloed van hun financiële keuzes. Geld zet altijd iets in beweging. Het feit dat een steeds groter deel van de samenleving dat gedachtegoed omarmt, is heel bemoedigend. En dat het niet ten koste hoeft te gaan van financieel rendement, is natuurlijk de kers op de taart.”

“Het is ook hoopgevend dat steeds meer fondsen ESG-criteria opnemen in hun beleggingsstrategie. Al maakt dat er voor de particuliere belegger niet per se eenvoudiger op, al die tinten groen door elkaar. Niet elk fonds is even zuiver in de leer. Om duidelijk te maken dat de beleggingen van Triodos groener dan groen zijn, hebben al onze fondsen sinds 2019 het woordje ‘impact’ in de naam. De focus ligt niet op hoe een bedrijf presteert in vergelijking met de sector, maar op wat het concreet oplevert voor onze wereld.”

Zet de trend zich voort in 2020?

“Daar ben ik van overtuigd. We gaan met z’n allen steeds bewuster met ons geld om. Dat zal in het nieuwe jaar niet opeens veranderen. Impactfondsen worden een vast onderdeel van onze beleggingsportefeuilles. Daarnaast verwacht ik persoonlijk dat ‘green premiums’ versneld plaats gaan maken voor ‘brown discounts’. De markt gaat bedrijven die achterblijven afwaarderen. Duurzaamheid wordt de norm.”

Wat betekent dat voor Triodos Private Banking?

“Dat steeds meer mensen ons weten te vinden. We hebben een goed track record opgebouwd. Men weet dat wij alleen beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Duurzaamheid is bij ons geen afdeling, we zijn er voor opgericht. Met andere woorden: wij weten als geen ander dat geld, naast een ruilmiddel, ook een middel is om positieve impact te maken op de wereld om ons heen. Onze relatiebeheerders kunnen daar als geen ander over meedenken en adviseren. Ons complete scala aan diensten en producten is daar specifiek op gericht; dat is ons onderscheidende vermogen.”

Wat gebeurde er in 2019 allemaal binnen Triodos Private Banking?

“De bedrijfsonderdelen Private Banking en Hypotheken zijn begin 2019 onder dezelfde aansturing gekomen. Veel van onze klanten hebben zowel eigen vermogen als een hypotheek en hebben daarom vragen aan beide kanten van de ‘balans’, voor meerdere generaties. Denk bijvoorbeeld aan schenken en erven. Door de intensievere samenwerking tussen beide afdelingen kunnen we onze expertises beter combineren.”

“Léonhard ten Siethoff is de nieuwe directeur geworden van Triodos Foundation. De carrièreswitch van Léonhard betekent dat we hem als relatiebeheerder moeten missen, maar ook dat we komende periode nóg meer kunnen samenwerken wat betreft de rol en waarde van schenkgeld. Zoals Leonhard in zijn interview in het decembernummer al aangaf: daar liggen veel raakvlakken met duurzaam vermogensbeheer.”

Wat gaan jullie klanten van deze veranderingen merken?

“Een aantal  relaties krijgt in 2020 een nieuwe relatiebeheerder. Ze worden daar via een persoonlijk bericht over geïnformeerd. We streven er natuurlijk naar om het aantal veranderingen tot een minimum beperken, want het persoonlijke contact met de relatiebeheerder is van grote waarde. We grijpen de veranderingen vooral aan om onze dienstverlening te optimaliseren, door de verschillende vermogensvragen van klanten specifieker te koppelen aan onze specialisten. Verenigingen en stichtingen zitten bijvoorbeeld  met andere vermogensvragen dan vermogende particulieren.”

C.V.

Jeroen Pels

Jeroen Pels werkt inmiddels vier jaar bij Triodos Bank en vervult sinds april 2019 de rol van Hoofd Private Banking & Hypotheken. Voor zijn carrière bij Triodos Bank van start ging, was hij tien jaar werkzaam bij Rabobank, waar hij verschillende leidinggevende functies vervulde. Sinds 2018 is hij nauw betrokken bij het Nederlandse Klimaatakkoord, als lid en voorzitter van financierings-werkgroepen van de klimaattafel Gebouwde Omgeving.

> Bekijk alles van de Private Banking Update