Triodos Bank zet het beleggings- en spaargeld van klanten al decennialang in voor positieve veranderkracht. Met dat geld financieren we alleen projecten die bijdragen aan een betere wereld, waarbij we strikte minimumeisen hanteren. Eind 2021 voegden we een belangrijk doel toe: uiterlijk 2035 moet de totale broeikasgasuitstoot van al onze financieringen op netto nul uitkomen.

Netto nul nastreven is niet perse uniek, bij veel organisaties staat deze stip tegenwoordig op de horizon. Maar 2035 is wel ambitieus. De Rijksoverheid en veel andere organisaties geven zichzelf namelijk tot 2050 de tijd om op netto nul uit te komen. Hoe gaat Triodos Bank dit in 2035 voor krijgen? En wat hebben we al bereikt?

1. Streven naar een fossielvrije samenleving

Het verbranden van fossiele energie is de grootste boosdoener op het gebied van klimaatverandering. Het is dan ook essentieel dat we de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde al in 2021 dat er gestopt moet worden met investeringen in nieuwe fossiele projecten.

Triodos Bank financiert de fossiele industrie niet, waardoor onze ecologische voetafdruk sowieso al lager ligt dan het gemiddelde van de financiële sector. Toch hebben wij op dit gebied ook nog werk te verzetten. De ondernemingen waar wij aan lenen of in investeren, maken in veel gevallen immers wel nog gebruik van fossiele brandstoffen. Denk aan de biologische bakker die zijn brood in een gasoven bakt. Daarom denken we met onze klanten mee hoe ze hun emissies in de aankomende jaren kunnen reduceren, bijvoorbeeld met behulp van ons verduurzamingskrediet.

Daarnaast ondertekenden we vorig jaar het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, als eerste bank ter wereld. Dit initiatief is een wereldwijde beweging die de transitie naar hernieuwbare energie wil versnellen en het gebruik van kolen, olie en gas versneld wil terugdringen. We hopen dat meer financiële instellingen zich de aankomende jaren bij dit initiatief aansluiten.

2. Duurzame energieprojecten financieren

We investeren daarnaast in 640 projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Hiermee is Triodos één van de koplopers in de wereld. Gezamenlijk zorgden deze projecten voor 996 kiloton minder aan CO2e-emissies. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 6,8 miljard gereden autokilometers.

3. Emissies van onze financieringen structureel reduceren

Ondanks groei in onze leningen en investeringen, realiseerden we in 2023  een daling van 12 procent in broeikasgasemissies. Die daling is met name te danken aan de snelle decarbonisatie  van de elektriciteitsmarkt. Met andere woorden: de elektriciteit die we met z’n allen gebruiken wordt steeds groener.

Daarnaast zien we dat onze klanten en stakeholders steeds meer actie ondernemen om hun CO2-voetafdruk te reduceren. We blijven hen daarin stimuleren en ondersteunen. In 2023 gingen we in gesprek met 172 bedrijven en maakten concrete verduurzamingsplannen met 86 van hen.

4. Natuurherstel en -behoud financieren

Om in 2035 op netto nul CO2-uitstoot uit te komen, investeren we ook in bos- en natuurprojecten die CO2 uit de atmosfeer halen en opslaan. Zoals het Oxygen Conservation-project in Schotland. In 2023 zorgden onze investeringen op dit gebied voor de opslag van ongeveer 19 kiloton CO2, vergelijkbaar met de hoeveelheid CO2 die 714.000 volwassen bomen opslaan.