Niet echt eeuwig natuurlijk, want het volgende jaar is er een nieuwe winnaar. En dat is ook goed. Daardoor is het gevoel van winnaar-verliezer, het ‘wij-zij’ gevoel, beperkt en versterkt de wedstrijd vooral het saamhorigheidsgevoel van de inwoners.

Een deel van de Allegoria del Buongoverno, van schilder Ambrogio Lorenzetti.

De Palio werd in 1278 voor het eerst gestreden. Zestig jaar later voltooide de schilder Ambrogio Lorenzetti, op hetzelfde plein (in het stadhuis), zijn meesterwerk: de Allegoria del Buongoverno, onlangs in volle glorie gerestaureerd. De fresco’s beelden zowel een goede als een slechte regering uit en hangen in de Sala della Pace, waar de middeleeuwse heersers van de stad vergaderden. Zij werden op deze manier telkenmale herinnerd aan hun plicht om door middel van wijsheid, samenwerking, geloof, hoop en liefde, zorg te dragen voor het welzijn van stad en platteland.

Natuurlijk is er veel af te dingen op een vergelijking tussen de situatie in de veertiende eeuw en nu, maar overeenkomsten zijn er wel degelijk. Een opmerkelijk verschil tussen toen en nu is er ook, namelijk dat het de Sienese bestuurders gedurende hun termijn verboden was om het Palazzo Pubblico te verlaten, om zo beïnvloeding van buitenaf te voorkomen. ‘Middeleeuws’ wordt tegenwoordig vaak in denigrerende zin gebruikt, maar ik vermoed dat hedendaagse politici soms zullen verlangen naar een situatie waarin zij niet blootgesteld worden aan de waan van de dag en publieke opinie.

Onlangs sprak ik een (Triodos-)vriend over de rol die Triodos Bank heeft als aanjager van positieve verandering en als missie-gedreven bank, en de dilemma’s die daar soms uit voort komen. Moeten wij bijvoorbeeld een oordeel hebben, en dat delen, over de oorlog in het Midden-Oosten, Extinction Rebellion, fossielvrij bankieren, betaalrekeningen aan sekswerkers? Hij gebruikte de term ‘dilemmabank’, waarmee hij aangaf dat dit ons juist onderscheidt van andere banken. Terwijl veel banken om economische en compliance redenen met (sociale) duurzaamheid en purpose adverteren, zijn dit voor Triodos Bank juist bestaansredenen.

Pauline Bieringa, algemeen directeur Triodos Bank Nederland

Laten we die authenticiteit vooral behouden en expliciet maken. Niet door te strijden tegen, maar te strijden voor. Dat deden we in 2023 ook weer volop, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal prachtige en impactvolle financieringen. Zo financierden we het Rotterdamse woonproject Transformatiehaven, modulair en duurzaam gebouwd, met natuurlijke (‘biobased’) materialen. De 44 sociale huurwoningen in het project zijn bedoeld voor statushouders, studenten en sociale huurders uit de Rotterdamse wijk Feyenoord. Het woonproject heeft dus ook een belangrijk sociaal component.

We bewezen daarnaast (en wederom) dat duurzame impact en rendement hand in hand kunnen gaan. Triodos Bank is een gezonde en sterke bank, groeit gestaag en is altijd winstgevend geweest. We stellen inmiddels ruim 744.000 klanten in staat om impact te maken met hun spaar- en beleggingsgeld en daar zijn we trots op. Met de notering op een nieuw handelsplatform kwam dit jaar ook de verhandelbaarheid van certificaten weer langzaam op gang. We zijn onze certificaathouders zeer dankbaar voor hun investering in de bank en onze missie. Triodos Bank is inmiddels gestart met een evaluatieproces over de handel in certificaten op het nieuwe handelsplatform, gericht op zaken als prijsvorming, liquiditeit, operationele prestaties en toegankelijkheid. In de tweede helft van januari worden certificaathouders uitgenodigd om een online vragenlijst hierover in te vullen.

Onlangs nam collega Adri Dijkstra, onze missiegoeroe, na meer dan 40 jaar afscheid om te genieten van zijn pensioen. Als boodschap gaf hij ons mee: blijf kijken naar wat je kunt bijdragen aan de maatschappij. Handhaaf de durf en ondernemersgeest die Triodos Bank vanaf het begin hebben gekenmerkt. En blijf contact houden met (en zoeken naar) gelijkgestemden. Daarom ook reageerden wij in campagnes op de verkiezingen zoals we dat deden: miljoenen mensen en bedrijven kiezen elke dag voor positieve verandering. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, inclusief te ondernemen of duurzame energie op te wekken samen met buurtgenoten.

Zowel die boodschap als de aansporing om fossielvrij te sparen zorgden ervoor dat we weer nieuwe klanten en meer spaargeld hebben binnengehaald. Waarmee we ook in 2024 ondernemers en projecten kunnen financieren die, net als wij, elke dag kiezen voor positieve sociale, ecologische en culturele verandering.

Tot slot: voor alle leden van de Triodosgemeenschap een gelukkig 2024 toegewenst!