Afhankelijk van het energielabel van de woning, kun je vanaf 2024 extra lenen om energiebesparende maatregelen te financieren. Hiermee krijgen kopers die daar niet altijd direct de financiële middelen voor hebben, zoals starters, wat extra hulp om hun nieuwe woning direct energiezuiniger en meer comfortabel te maken..

Bovendien wil de overheid de landelijke maximale leenruimte per 2024 afhankelijk maken van het energielabel. Voor een huis met een laag energielabel kun je dan minder hypotheek krijgen. Voor een huis met een beter energielabel dan E, F of G kun je juist meer lenen. Dat is een belangrijke stap omdat dit ertoe leidt dat de keuze om wel of niet te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, veel bewuster ingebed wordt in het koop- en financieringsproces. Triodos Bank pleit al jaren voor deze landelijke leennorm. Volgens Triodos is dit in het belang van een goede zorg voor de klant en een gezonde hypothekenportefeuille van een bank. “Daarmee voorkomen we dat nieuwe woningeigenaren over een aantal jaren gedwongen en tegen hogere kosten alsnog moeten verbouwen”, aldus commercieel directeur Jeroen Pels van Triodos Bank.

Niet wachten op beleid

Triodos Bank voerde dit beleid als enige bank al sinds 2020. Pels: “Waarom wachten op landelijk beleid? We zien dat het een risico is voor een koper om een huis te kopen met een slechter energielabel.” Daarnaast geeft hij aan dat de markt oververhit was. “We maakten ons zorgen over de onzuinige woningen die te zwaar gefinancierd werden. We gaven hiermee een voorbeeld, want je wilt dat andere geldverstrekkers meegaan in deze redenering”, gaat hij verder. “Dat gebeurde niet of veel te langzaam. Maar omdat het nu een landelijke norm wordt, zijn alle hypotheekverstrekkers verplicht mee te gaan.” De aanpassing van de leennorm staat in de wijzigingsregel hypothecair krediet 2024.

Pels bevestigt dat de koppeling ten goede zal komen aan de noodzakelijke versnelling om woningen te verduurzamen. “Het voorkomt uitstelgedrag van onvermijdelijke investeringen. Tegelijkertijd beschermt het eigenaren tegen te hoge maandlasten door de energierekening te gaan zien als onderdeel van de totale woonlasten. Bovendien leidt het tot een betere economische waardering van energiebesparende maatregelen.” 

Tot slot wordt een woning simpelweg meer waard als het een beter energielabel heeft. Recent onderzoek bewijst dit: sinds het einde van 2021 speelt duurzaamheid een steeds grotere rol bij de waardeontwikkeling van een huis. Met een hoger energielabel kan een woning soms wel tienduizenden euro’s meer waard worden. Pels: “Door de gestegen energieprijzen kijken kopers kritischer naar het energielabel van een woning. Andersom lopen eigenaren van tochthuizen met een maximale hypotheek betalingsrisico’s bij sterk fluctuerende energieprijzen. Hypotheek- en energielasten komen tenslotte uit dezelfde portemonnee.” 

Volgens Pels heeft Nederland vanuit internationaal perspectief al hele soepele leennormen, en zit daar een keerzijde aan. “In Nederland mag je een hypotheek afsluiten van 100% van de waarde van je woning. In andere landen is dat veel minder. Als particuliere woningen niet in waarde stijgen maar nog wel een investering nodig hebben, dan wordt het financieren daarvan steeds lastiger. Daarom is er ook voor reeds verstrekte hypotheken flankerend beleid nodig."