Wat is As One To Zero?

We brengen vóór 2035 alle uitstoot van broeikasgassen naar netto nul. Neutraal zijn in onze uitstoot betekent meer dan zelf als bank klimaatneutraal zijn. As One To Zero gaat namelijk over de hele keten. Het streven is namelijk om met alle investeringen, beleggingen en leningen (waaronder hypotheken) netto nul uitstoot te bereiken. Triodos zet jouw spaargeld nu al alleen in voor projecten die bijdragen aan een betere wereld, maar straks kunnen we ook de belofte nakomen dat dit geld netto nul
uitstoot veroorzaakt. Overigens blijven we doorgaan met CO2-uitstoot vermijden door te investeren in hernieuwbare energie. Super belangrijk voor de klimaatdoelen, maar omdat we er geen CO2 mee uit de lucht halen, wordt deze impact niet gemeten. Veel andere banken doen dat wel. 

Iedere ondernemer die Triodos Bank met jouw spaar- of beleggingsgeld financiert is al langs de duurzame meetlat gelegd. Wat maakt dit plan dan zo ambitieus?

Alle initiatieven die Triodos Bank financiert spelen een belangrijke maatschappelijke rol - in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, landbouw en cultuur. Maar dat betekent nog niet dat ze klimaatneutraal zijn. Deze initiatieven huizen lang niet allemaal in duurzame gebouwen. We financieren met onze hypotheken juist ook huiseigenaren met label G die naar bijvoorbeeld label B willen of A.

As One To Zero gaat over de hele keten: het streven is om met alle investeringen, beleggingen, leningen en hypotheken netto nul uitstoot te bereiken

En voor boeren geldt dat we met ons speciale omschakelkrediet ook de boer helpen die nog niet biologisch is, maar dat wel wil worden. Met al deze klanten gaan we samen naar netto nul. We gaan dus niet voor de makkelijke weg door financieringen te beëndigen die een hogere uitstoot hebben. Triodos Bank wil vooral het systeem veranderen.

Het gaat dus om netto nul uitstoot. Hoe werkt dat precies?

Het is praktisch onmogelijk om niets meer uit te stoten. Denk aan huiseigenaren die nog niet naar label A kunnen. We zorgen ervoor dat de CO2 die hierdoor onvermijdelijk de lucht in gaat, ook weer allemaal wordt opgenomen. Dit doen we door te investeren in natuurherstel en aanplanting. Bomen en planten die groeien halen CO2 uit de lucht en slaan het op. Daarom gaat Triodos de komende jaren steeds meer projecten financieren die zorgen voor natuurherstel en bosbouw.

Snowchange maakt verwoeste veengebieden opnieuw drassig zodat natuur en biodiversiteit herstelt.
SnowChange is een mooi voorbeeld van natuurherstel. Ze maken verwoeste veengebieden opnieuw drassig zodat natuur en biodiversiteit herstelt. Hierdoor kan het gebied weer koolstof opnemen.

SnowChange in Finland bijvoorbeeld, een organisatie die verwoeste veengebieden opnieuw drassig maakt omdat zo de natuur en biodiversiteit hersteld wordt en ze een enorme koolstofopslagcapaciteit hebben. Of de Waldklima Standard in Duitsland, die certificaten uitgeeft voor herbebossing en het daarmee voor boseigenaren financieel haalbaar maakt om hier in te investeren. De natuur biedt een fantastische oplossing voor de klimaatproblemen waar we nu zo duidelijk mee worstelen. Het is dus onze doelstelling om natuur te beschermen en te herstellen, altijd in samenwerking met lokale gemeenschappen. Hiermee bereik je twee doelstellingen tegelijkertijd; de opslag van CO2 en het herstel van de natuurlijke omgeving.

Hoe meet de bank dit allemaal?

Triodos Bank heeft aan de basis gestaan van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), een gezamenlijke en inmiddels wereldwijde standaard voor het meten van alle uitstoot van investeringen. PCAF helpt ons bij het uitstippelen van een langetermijnstrategie die in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast hebben we onze As One To Zero plannen voor aan het Science Based Targets initiative (SBTi) om te toetsen of de plannen ook toereikend zijn om netto nul uitstoot halen. Eind maart 2023 kregen we te horen dat deze voldoende wetenschappelijk valide zijn.

De urgentie is hoog, deze plannen kunnen niet worden uitgesteld!

Hoe realistisch is onze klimaatambitie?

Vergeleken met klimaatambities van andere financiële instellingen is het streven naar netto nul in 2035 een uitzondering. Als duurzame én sociale bank gaan we deze uitdaging aan door in gesprek te gaan met de ondernemers die we financieren.  Samen zoeken we naar de beste manier om de CO2-naar nul te brengen. Niet alleen met passende financiering, maar ook met het delen van ons netwerk en kennis.