Oud-landbouwcommissaris Sicco Mansholt zei het al in de jaren ’70. Terwijl hij tijdens de wederopbouw van Nederland verantwoordelijk werd voor ons landbouwbeleid dat gericht was op schaalvergroting,  besefte hij in de jaren zeventig dat de landbouw en veeteelt ook ecologisch verantwoord moesten zijn.

Veel boeren laten dan ook al lang zien dat dit kan: voedsel op een duurzame manier  produceren. In harmonie met de natuur en met uiterste zorg voor een rijke bodem. Want dat is de kurk waar ons voedsel op zou moeten drijven.

Want boeren zijn niet het probleem. Ze zijn vooral onderdeel van de oplossing

In de protesten tegen de stikstofplannen van het kabinet horen wij de noodkreet van boeren die klem zitten in een failliet landbouwmodel. Hoge kosten, lage marges, hoge schulden, zonder uitzicht dat het morgen beter gaat. Dat is begrijpelijk. Want boeren zijn niet het probleem. Ze zijn vooral onderdeel van de oplossing.

Het gezonde en veerkrachtige voedselsysteem van de toekomst is er namelijk al. Het wenkend perspectief waar op dit moment veel vraag naar is, bestaat al. Vele boeren zijn hier al onderdeel van. We zien dit elke dag terug bij de boeren, biologische winkels en andere spelers in de voedselketen die we sinds onze oprichting in 1980 financieren. 

Een groeiende groep burgers draagt hier aan bij. Hun boodschappenmand is steeds vaker gevuld met goed en gezond eten.

De toekomst is een gezond en veerkrachtig voedselsysteem dat in de eerste plaats gezonde voeding produceert. Met voedsel dat minimaal wordt bewerkt, zodat je weet wat je eet, en betaalbaar is voor iedereen.  Het produceert voeding op een manier die gezond is voor de aarde. Draagt zorg voor een gezonde bodem en biodiversiteit, als basis van ons bestaan, en die van de generaties na ons. 

Een gezond en veerkrachtig voedselsysteem betaalt de producenten van onze voeding een eerlijke prijs. Een prijs gebaseerd op een gezonde  handelsverhouding zonder machtsconcentraties van enkelen en met een prijs die boeren in staat stelt voedzaam eten te produceren op een vruchtbare bodem vol organismen.

Het komt er nu op aan dat beschikbaar te maken voor iedereen: voor boeren die willen omschakelen,  en voor burgers die goed, gezond en betaalbaar eten wensen. Wij staan met een speciaal omschakelkrediet  klaar voor boeren die de overstap willen maken naar biologische landbouw. 

Laten we gezamenlijk werken aan een sociaal en ecologisch veerkrachtig voedselsysteem, dat boeren in staat stelt gezonde voeding te produceren voor iedereen. Want alleen met inzet van iedereen kunnen we een leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Triodos Bank
 

Groenboerenplan

10 aanbevelingen voor een échte omslag

Steeds meer boeren laten zien dat het kan: werken zonder kunstmest, geen veevoer importeren en de grond bemesten met alleen eigen koeienmest. Het is goed voor de bodem en geeft een rijke biodiversiteit. Triodos Bank ondersteunt daarom het Groenboerenplan voor een nieuw perspectief voor boeren. Deze aanbevelingen worden op 6 juli aan de ministers Staghouwer (Landbouw) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) gestuurd uit naam van duizenden biologische, biodynamische en ecologisch werkende boeren.

  1. Duurzaam boeren moet worden beloond, ze krijgen hiervoor een eerlijke prijs.
  2. Richt je met beprijzen en wetgeving op bronmaatregelen (de biologische sector laat zien dat dierwaardige landbouw zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen prima mogelijk is).
  3. Streef naar grondgebonden landbouw (dus genoeg ruimte voor vee zodat er geen overbodige mest verdwijnt).
  4. Zorg voor maatwerk bij de uitwerking. En zorg er dus voor dat boeren die zich willen aanpassen door kunnen.
  5. Ondersteun boeren die verduurzamen.
  6. Zorg voor voorlichting over duurzame voeding.
  7. Versterk de positie van de boer door te investeren in kortere ketens.
  8. Grondbeleid moet ten dienste staan van duurzame landbouw, maak het dus mogelijk dat de nieuwe generatie boeren die het anders willen ook toegang krijgen tot grond.
  9. Onderwijs en onderzoek moet meer aandacht besteden aan kennis over ecologie, biologie en voeding.
  10. Zorg voor rechtvaardige regelgeving.

Steun het plan
Lees het hele Groenboerenplan met de toelichting bij de aanbevelingen en betuig je steun door het te ondertekenen.

> Lees het plan en steun het hier