1. Energie opslaan

Op extreem zonnige of winderige dagen, komt het voor dat zonne- of windparken meer energie opwekken dan er op dat moment vraag naar is. Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank: “In het slechtste geval moet het energie opwekken tijdelijk naar beneden worden geschroefd. Maar dat is natuurlijk doodzonde.” Semper Power is een bedrijf dat het teveel aan opgewekte energie opslaat in gigantische batterijen, zodat het op een later moment alsnog gebruikt kan worden. “Zo draagt Semper Power op vernieuwende wijze bij aan de energietransitie.”

Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank
Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank

Semper Power heeft inmiddels de eerste batterijen aan de voet van het windpark in Terneuzen staan, om daar de geproduceerde energie op te slaan. Essent huurt de batterij van Semper Power en gebruikt deze om onder andere het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden, iets wat normaliter nog uitgevoerd wordt door kolen- en gascentrales. Door dit over te nemen hoeven de fossiele centrales minder te produceren. Triodos Bank financiert de bouw en exploitatie van de batterijen en met de huuropbrengst betaalt Semper Power de lening vervolgens weer terug.

Nog veel te gebeuren

Vedder: “Op deze markt gaat de komende tijd veel gebeuren. Semper Power is een van de eerste innovatieve partijen in Nederland die de energieopslag zo aanpakt, maar er zullen de komende jaren veel van dergelijke energieopslagsystemen bij komen. In sommige omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is deze transitie al langer gaande.”

Triodos Bank en Triodos Investment Management hebben inmiddels in verschillende Europese landen batterijprojecten gefinancierd en zijn hiermee, zeker in Nederland, koploper in deze nieuwe markt.

Semper Power
De superbatterijen van Semper Power aan de voet van windpark Terneuzen

2. Burgerinitiatief voor verduurzaming

Het Traais Energie Collectief is een burgerinitiatief dat het Brabantse dorp Terheijden modulair van het gas af helpt met een eigen warmtenetwerk en duurzame energievoorzieningen. “Het is een volledig lokaal gedragen initiatief, waar het hele dorp bij betrokken is”, vertelt Vedder. “In onze ogen is het dan ook een heel belangrijk project, juist omdat hier de energietransitie van onderaf aangejaagd wordt.”

Als tegenhanger noemt Vedder de windparken die dicht bij dorpen zijn geplaatst. Inwoners hebben daar vaak geen inspraak bij de besluitvorming. “Begrijpelijk dat mensen er dan sneller tegen zijn.” Ook de kosten die je als gewone burger moet maken om aardgasvrij te wonen, zijn voor velen logischerwijs een drempel. “Het is lastig mensen mee te krijgen als ze het budget er simpelweg niet voor hebben of wanneer ze afhankelijk zijn van een woningbouwcorporatie. Het mooie van het Traais Energie Collectief is dat het voor alle inwoners van Terheijden financieel toegankelijk is gemaakt, en dat alle inkomsten uit het initiatief in de gemeenschap blijven.”

Leden van het Traais Energie Collectief vieren de start van de aanleg van het lokale warmtenetwerk. Foto: S-Lodewikus Beeldmaker
Leden van het Traais Energie Collectief vieren de start van de aanleg van het lokale warmtenetwerk. Foto: S-Lodewikus Beeldmaker

Lagere maandlasten

Via zonnepanelen, een windturbine en aardwarmte wordt er op verschillende plekken in het dorp energie opgewekt. Dat wordt vervolgens vanuit de Traaise Energie Maatschappij verdeeld over de huishoudens. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de duurzame energie hen scheelt in de maandelijkse lasten. Vedder: “Zeker in deze tijd, met de steeds hoger wordende energiekosten, is dat inzicht erg belangrijk.”

Het Traais Energie Collectief is niet het enige innovatieve project in Nederland dat op deze manier meerdere huishoudens van groene energie voorziet. Vedder: “Vorig jaar heb ik een initiatiefnemer uit Friesland gesproken die iets soortgelijks op gaat zetten. We hebben hem in contact gebracht met het Traais Energie Collectief en zijn een financieringstraject met hem gestart. Het is mooi dat we op dit vlak naast een aanjager ook een verbinder kunnen zijn.”

Bekijk in deze animatie hoe het Traais Energie Collectief oppervlaktewater inzet om het lokale warmtenetwerk van energie te voorzien:

Wil je deze video zien?

Wil je deze video zien?

Cookies zijn nodig om deze video te tonen. Lees er meer over in onze Privacyverklaring

> Burgerinitiatieven laten zien dat verandering niet alleen vanuit de overheid kan komen: ook samen met je buren kun je enorme impact maken. Lees ook 'Waarom burgerinitiatieven de buurt socialer maken'.

Financieren van vernieuwing

Van windmolen naar burgerinitiatief

Triodos Bank is de bank die in 1987 de eerste windturbine in Nederland financierde. Na deze investering volgden vele andere windparken, en ook in zonne-energie was Triodos Bank koploper. “Op dit moment financieren we nog veel zon- en windprojecten. Maar omdat deze projecten nu meer mainstream zijn en ook door andere banken gefinancierd worden, willen we ons juist richten op wat het meest vernieuwend is”, stelt Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank. “Zo hopen we de weg vrij te maken voor bijvoorbeeld meer burgerinitiatieven, opslagmogelijkheden of projecten in de duurzame warmte.”

3. Meer laadpalen

Laadpaal voor elektrische auto's van ParknCharge
Laadpaal voor elektrische auto's van ParknCharge

Om elektrisch rijden zo toegankelijk mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er bijvoorbeeld meer laadpalen komen. ParknCharge springt in dit gat en zet zich in voor meer laadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Ze plaatsen publiek toegankelijke laadpalen en bouwen op verschillende plekken in het land zogenoemde laadpleinen.

Triodos Bank verstrekt ParknCharge inmiddels een lening voor de overname van 1650 laadpunten door heel Nederland. “Het is voor het eerst dat Triodos Bank in publieke laadpalen investeert”, vertelt Vedder. “Het is een relatief jonge markt en we zijn nog aan het ontdekken hoe we meer ondernemingen met laadpalen kunnen financieren, maar ondertussen zijn er meerdere laadpaalexploitanten die onze aandacht hebben.”

Versnelling energietransitie

Als relatiemanager gaat Vedder met zijn collega’s actief op zoek naar innovatieve bedrijven zoals ParknCharge, maar ondernemers in innovatieve duurzame energie weten Triodos Bank ook goed te vinden. “We selecteren de projecten zorgvuldig en verstrekken leningen met het spaargeld van onze klanten, dus kijken we naast innovatie natuurlijk ook goed naar het risico. Zo dragen we op een verantwoorde manier bij aan de versnelling van de energietransitie”

Volgens Vedder valt er nog wel wat te winnen als het gaat om laadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Met 81.000 laadpalen en 3000 snelladers heeft Nederland volgens de ANWB weliswaar de grootste laaddichtheid in Europa, toch kan de drempel voor elektrisch rijden nog meer omlaag. “Op dit moment heeft 70% van de Nederlanders geen mogelijkheid om op eigen grond een laadpaal te plaatsen. Goede publieke laadmogelijkheden zijn dus erg belangrijk om de drempel voor het overstappen naar elektrisch rijden zo laag mogelijk te maken.”