Als het aan de vier coalitiepartners - VVD, D66, CDA en ChristenUnie - ligt, krijgt de overheid gelukkig een actievere rol in het sturen van de vergroening van de economie. Daarbij blijven wij benadrukken dat het van groot belang is om íédereen daarin mee te nemen en kansen te geven: een inclusieve transitie.

Zo snel mogelijk netto-nul

De klimaatambities worden in het regeerakkoord beter belegd met plannen, hoewel die wel sterker mogen. Zo belooft het aankomend kabinet een CO2-reductie van ongeveer 60 procent in 2030 na te streven. Willen we echter de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad Celsius, moet dat omhoog naar ten minste 65 procent. Triodos Bank heeft onlangs als doel gesteld in 2035 netto-nul uitstoot te willen bereiken. Voor Nederland zou dit niet veel later moeten gelden.

Kees Vendrik
Kees Vendrik, hoofdeconoom bij Triodos Bank.

Afbouw fossiele financieringen

Het zou goed zijn als alle kansen worden benut voor een sterkere beprijzing van CO2 en een actieve afbouw van fossiele sectoren. Dat vraagt ook een actieve inzet van de nieuwe minister van Financiën om, in samenspraak met toezichthouder DNB en de financiële sector, fossiele financieringen versneld af te stoten. Er zouden geen nieuwe financieringen meer naar de fossiele industrie moeten gaan. We juichen het dan ook toe dat er geen nieuwe vergunningen zullen worden afgegeven voor gaswinning onder de Waddenzee.

Geen kernenergie

Helaas kiest het kabinet ervoor om twee kerncentrales te willen bouwen. Kernenergie is niet duurzaam, onder meer vanwege het radioactieve afval waarmee de generaties na ons worden opgezadeld. Triodos Bank zal nooit investeren in kernenergie om die reden. Kernenergie is bovendien een onrendabele business case in een markt waarin de kosten van zon en wind zeer snel gedaald zijn en nog verder zullen dalen. Wel kijkt Triodos Bank met interesse naar de ontluikende markt voor groene waterstof. Het kabinet wil de productie en import van waterstof opschalen.

Wij benadrukken dat het van groot belang is om íédereen mee te nemen in de vergroening van de economie: een inclusieve transitie

 

Verduurzaming van de woningmarkt

Triodos Bank draagt ook bij aan de verduurzaming van de woningmarkt. Dat betekent niet alleen groen, maar ook een eerlijkere woningmarkt. Dat de coalitie niet verder wil tornen aan de hypotheekrenteaftrek en niets doet om de woningmarkt - en daarmee de hele economie - minder afhankelijk te maken van de lage rentestand is een gemiste kans. Daarnaast is Triodos Bank pleitbezorger voor het aanpassen van de leennormen door ook de energielasten mee te rekenen bij de maximale hypotheek, wat meer financiële ruimte voor verduurzaming oplevert.

Erkenning van landbouwtransitie

In het akkoord wordt erkend dat een fundamentele transitie in de landbouwsector nodig is, die uitzicht biedt op herstel van biodiversiteit en natuur. En die natuurlijk een gezonde boterham biedt voor boeren en hun families. Triodos Bank pakt graag de handschoen op om bij te dragen aan regeneratieve landbouw, zoals we die al sinds onze oprichting in 1980 steunen. Het is belangrijk dat iedereen kan rekenen op goed en gezond voedsel.

Onze visie op landbouw en voeding

Triodos Bank pleit al jaren voor een nieuw landbouw- en voedselsysteem. Een systeem dat geen schade veroorzaakt aan het milieu, de bodem en de biodiversiteit. Daarvoor hebben we meer lokale landbouw- en voedselproductie nodig, eerlijke ketens en boeren die met de natuur boeren.

> Lees onze vision paper

Tot slot, we vinden het belangrijk dat de extra publieke gelden voor klimaat en stikstof gericht gestuurd worden door de overheid. Dit geld moet niet concurreren met marktfinanciering.