"Welvaart begint met goed onderwijs, goede zorg, een betrouwbare voedselvoorziening, een eerlijke verdeling van onze rijkdom, en een leefbaar klimaat: daar moeten we voor durven te kiezen. Als dat ertoe zou leiden dat de economie niet groeit, wat maakt dat dan uit? In Fantoomgroei tonen Hendrik Noten en ik aan dat de samenleving in de brede zin helemaal niet beter wordt van economische groei. We worden steeds rijker, maar zijn steeds minder bereid om dat te investeren in wat echt belangrijk is voor de meeste mensen."

"Toch ben ik nu hoopvol. Als er een moment is om onze manier van leven blijvend te veranderen, is dat nu. Tijdens de coronacrisis hebben we voor het eerst sinds lange tijd niet onze economie vooropgesteld, maar onze gezondheid. De lockdown bewijst dat we andere keuzes durven te maken als genoeg mensen daar het belang van inzien.

Verandering komt van onderop: als de stemming in het land maar genoeg verandert, gaan politici vanzelf mee, want die willen gekozen worden. Het is in ons eigen belang om te stemmen op partijen die er niet voor terugdeinzen om grote bedrijven meer belasting te laten betalen. Als Shell hierdoor dreigt te vertrekken uit Nederland, ga dan maar. Want als jij geen bijdrage levert aan onze samenleving, wat hebben we dan aan je?"

Tijdens de coronacrisis hebben we voor het eerst sinds lange tijd niet onze economie vooropgesteld, maar onze gezondheid

"De overheid moet meer maatregelen afkondigen die ons helpen te verduurzamen. Sinds je verplicht werd een autogordel te dragen in de auto, zijn er miljoenen levens gered. We zouden op een zelfde manier naar vervuilende sectoren moeten durven kijken. Of naar de financiële sector. Triodos Bank bewijst dat het mogelijk is om geld te verdienen met louter duurzame investeringen. In plaats van te wachten tot de rest van de markt volgt, zou de overheid andere banken ook kunnen gebieden om duurzaam te bankieren. Want het moet doordringen dat geld an sich eigenlijk niks betekent, het gaat om de keuzes die je ermee maakt. We moeten geld inzetten voor een betere, duurzamere wereld. Daarin zit de veranderkracht van geld.”

2020

Reset de economie

Triodos Bank viert haar jubileum in het jaar van corona. Hoe ernstig de crisis ook is, het laat de kracht van verbinding in de samenleving zien. De tekortkomingen van ons huidige economische en sociale systeem worden blootgelegd. De overheid investeert op grote schaal in steunpakketten die niet op verduurzaming zijn gericht. Daarom is het juist nu belangrijk te pleiten voor een reset van onze economie. We schetsen vijf bouwstenen voor de economie van straks. Groener, eerlijker en socialer.

>Bekijk de bouwstenen en de visiepaper van onze economen Hans Stegeman en Kees Vendrik

40 JAAR TRIODOS BANK

40 JAAR VERANDERKRACHT

Geld heeft positieve veranderkracht. Dat is het idee waar alles in 1980 mee begon. Het verhaal van veertig jaar Triodos is het verhaal van veertig jaar pionieren en tegen de stroom in zwemmen. Maar dat doen we niet alleen. Triodos is onderdeel van een grotere beweging van mensen die zich inzetten voor een eerlijke, menselijke en groene samenleving. Daarom grijpen we dit moment aan om veranderaars van toen, nu en de toekomst aan het woord te laten.

> Bekijk alle veranderaars