SolarAccess realiseert zonnepanelen bij bedrijven, vertelt CEO Frans van Schoor. “De afgelopen 15 jaar hebben we ruim 1,2 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd op daken of terreinen van bedrijven. Een van de meest recente projecten is het zonne-energiepark op het dak van de Heinekenbrouwerij in Den Bosch. Dat hebben we samen gefinancierd met Triodos Energy Transition Europe Fund.”

16.000 panelen

Het project bij Heineken bestaat uit ruim 16.000 zonnepanelen. Die leveren genoeg energie voor 1.500 huishoudens. Van Schoor: “De stroom wordt echter niet aan huishoudens geleverd. Het gaat direct naar de brouwerij onder het dak. Dat is efficiënt: er gaat geen stroom verloren door transport.”

Onze samenwerking is belangrijk voor het creëren van een duurzame toekomst. We helpen bedrijven bij het realiseren van hun duurzame ambities
Frans van Schoor
Vincent van Haarlem, fondsmanager TREF
Vincent van Haarlem, fondsmanager Triodos Energy Transition Europe Fund

Schone energie

Triodos Energy Transition Europe Fund (TETEF) werkt inmiddels ruim vijf jaar intensief samen met SolarAccess. “Onze samenwerking draait om ontzorgen en versnellen”, vertelt fondsmanager Vincent van Haarlem van TETEF. “De bedrijven waar SolarAccess zonnepanelen installeert, hoeven eigenlijk alleen maar hun dak of terrein beschikbaar te stellen. Het project levert na de aanleg schone energie die op de locatie zelf gebruikt wordt.”

Het bedrijf heeft ook geen omkijken naar de panelen, zegt Van Haarlem. “Want die zijn eigendom van SolarAccess en TETEF. De ontzorging die wij bedrijven bieden, maakt het voor hen aantrekkelijk om een zonne-energiepark te realiseren. Deze werkwijze trekt bedrijven over de streep. Zo versnellen we de energietransitie.”

Duurzame ambities

Steeds meer bedrijven hebben forse duurzame ambities. Dat geldt ook voor Heineken. De bierbrouwer wil in 2030 70% duurzame energie gebruiken.

Tegelijkertijd vinden bedrijven het vaak moeilijk om die doelstellingen te verwezenlijken, zegt Van Schoor. “Dat komt onder meer vanwege gebrek aan kennis. Het aanleggen van zonnepanelen is niet hun kerntaak. SolarAccess is er juist in gespecialiseerd. We kunnen snel en efficiënt zonnepanelen aanleggen.”

Project C.V.

SolarAccess

SolarAccess bestaat sinds 2004. Het legt zonnepanelen aan op daken en terreinen van bedrijven. Het bedrijf plaatste inmiddels ruim 1,2 miljoen panelen. De stroom wordt direct geleverd aan de bedrijven zelf. Alle panelen van SolarAccess zouden samen het stroomverbruik van 100.000 huishoudens kunnen dekken. Gezamenlijk beslaan de panelen een oppervlakte van 350 voetbalvelden. “De afgelopen jaren hebben we ons sterk gericht op projecten in Nederland”, zegt CEO Frans van Schoor. “Maar de komende jaren gaan we meer projecten realiseren in het buitenland.”

Impactcijfers SolarAccess

Lastige financiering

"Door de lagere kostprijs van met name zonnepanelen is het lastig om individuele projecten bij bedrijven te financieren. Hierdoor zijn alleen de grootste daken individueel financierbaar. De structurele samenwerking tussen TETEF en SolarAccess overbrugt dit probleem, zegt Van Haarlem. “Hierdoor kunnen meer bedrijven duurzame energie op locatie opwekken, zonder de noodzaak hier zelf in te investeren. Namens de beleggers in het fonds investeert TETEF in deze projecten. Onze beleggers willen hun geld laten werken aan duurzame ontwikkeling. Hun geld geeft banken de zekerheid om de rest van het bedrag in de vorm van een lening te verstrekken.”

SolarAccess zonnepanelen op Heinekenbrouwerij
De installatie van zonnepanelen op het dak van de Heinekenbrouwerij in Den Bosch.

Veel projecten van SolarAccess, zoals dat van Heineken in Den Bosch, hebben een lening van Triodos Bank Nederland. Maar er zijn soms ook andere banken betrokken. Van Haarlem: “TETEF levert een structurele bijdrage aan elk project. Daardoor hoeft SolarAccess niet voor elk los project de hele financiering opnieuw te regelen. Men kan vaart maken en snel nieuwe projecten realiseren.”

Meer opwekcapaciteit

Werken met een raamovereenkomst zoals tussen TETEF en SolarAccess heeft dus grote voordelen. “Toch is het van belang dat er voldoende ruimte blijft voor maatwerk”, zegt Van Haarlem. “Elk project is anders. En ook elk bedrijf dat een dak beschikbaar stelt heeft eigen doelstellingen. Daar spelen we zo goed mogelijk op in. Met als uiteindelijke doel om gezamenlijk meer duurzame energie op te wekken.”

SolarAccess

en de SDG's

Het zonne-energieproject op het dak van de Heinekenbrouwerij in Den Bosch, draagt bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Concreet gaat het om een bijdrage aan doel 7 (betaalbare en duurzame energie) en doel 12 (verantwoorde consumptie & productie).

SDG 7 en 12