Elk jaar publiceren Consumentenbond, Natuur&Milieu en milieuorganisatie WISE het Onderzoek Duurzaamheid Stroomleveranciers, beter bekend als de Stroomranking. Ook dit jaar (de achtste editie alweer) werden de 54 grootste stroomleveranciers van Nederland grondig onderzocht. Hoe groen is de stroom die zij leveren?

Grijze of groene stroom?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: dat valt vies tegen. Het gemiddelde cijfer steeg weliswaar licht, van een 5,6 naar een 5,8, maar er valt nog een wereld te winnen. De auteurs van het onderzoek verbazen zich vooral over de hoeveelheid energieleveranciers die grijze stroom inkoopt, maar het vervolgens als groene stroom aan de eindklant levert.

Dit komt omdat ze de geleverde stroom combineren met zogeheten Garanties van Oorsprong (GvO’s). Deze ‘groene stroom-certificaten’ worden ingekocht bij (vaak buitenlandse) duurzame energiebronnen, om de geleverde elektriciteit te kunnen ‘vergroenen’. Maar die GvO’s veranderen niets aan het duurzaamheidsgehalte van de stroom die daadwerkelijk ingekocht wordt. En die blijkt vaak hartstikke grijs te zijn. ‘Naar buiten toe kunnen elektriciteitsleveranciers claimen duurzame stroom te leveren en ook op hun stroometiket prijkt groene stroom. Van hun inkoopbeleid gaat echter geen enkele verduurzaming uit’, stelt het jaarlijks terugkerende rapport.

Naar buiten toe kunnen elektriciteitsleveranciers claimen duurzame stroom te leveren, maar van hun inkoopbeleid gaat geen enkele verduurzaming uit

Een ander heikel punt: energieleveranciers zijn geneigd om hun grijze stroom door te sluizen naar de zakelijke markt, zodat ze richting de consument met een groen en duurzaam portfolio kunnen pronken. Dat is zonde, stelt het onderzoek, want het stroomverbruik van de zakelijke markt is drie maal groter dan dat van de particuliere markt.

Stroomranking energieleveranciers 2020
Bron: WISE | Natuur&Milieu | Consumentenbond

Elf groene stroomleveranciers

Maar er is gelukkig ook goed nieuws. Zo scoorde Eneco, één van de drie grootste energieleveranciers van Nederland, voor het eerst boven de 8. Daar moet wel bij gezegd worden dat het cijfer van de energieleverancier op de zakelijke markt juist daalde, naar een 4,3.

In totaal scoorden elf stroomleveranciers dit jaar boven de 8 en mogen zich daarmee voorlopers noemen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zit jouw energieleverancier ertussen?

Triodos Bank financiert koplopers

En investeert in de energietransitie via beleggingsfondsen

Met jouw spaargeld of beleggingen kun je de energietransitie versnellen. Zo financier(d)en we, met het spaargeld van onze klanten, vier van de koplopers uit deze lijst: Pure Energie, Samen om, Vandebron en projecten van Greenchoice. Daarnaast investeren we in duurzame energieprojecten via meerdere beleggingsfondsen.

Bekijk welke projecten we bij jou in de buurt financieren

Pure Energie

Eindcijfer: 10

Pure Energie pakt het slim aan. Het energiebedrijf realiseert zelf zonne- en windenergieprojecten en levert alleen de energie van die projecten aan zijn eindklanten. Duurzamer kan eigenlijk niet. Pure Energie kreeg dan ook voor de zoveelste keer de perfecte score.

Vrijopnaam

Eindcijfer: 10

Een dikke tien voor Vrijopnaam. Het energiebedrijf werd opgericht voor mensen die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, maar wél zonnepanelen willen kopen. Vrijopnaam realiseert daarom zonneparken, waar klanten vervolgens in kunnen investeren. De perfecte score voor Vrijopnaam is daarmee meteen verklaard: het energiebedrijf levert uitsluitend zonne-energie, koopt uitsluitend zonne-energie én investeert uitsluitend in zonne-energie.

Energie VanOns

Eindcijfer: 10

Ook Energie VanOns behaalt dit jaar de hoogst mogelijke score. De elektriciteit die het bedrijf levert is bijzonder. Die is namelijk afkomstig van ruim honderd Nederlandse energiecoöperaties, ofwel duurzame energieprojecten die voor en door burgers gerealiseerd zijn. Leuk detail: de winst die de energieleverancier maakt, gaat terug naar de regio, bijvoorbeeld in de vorm van investeringen in een nieuwe speeltuin of extra zonnepanelen.

Om | nieuwe energie

Eindcijfer: 10

Om | nieuwe energie mag dit jaar wederom een perfecte score noteren. Het bedrijf is een overkoepelende organisatie voor tientallen lokale, duurzame energiecoöperaties. Denk bijvoorbeeld aan Texel Energie, Amsterdam Energie, Tegenstroom en Peel Energie. Deze energiecoöperaties hebben één belangrijk ding gemeen: ze wekken allen uitsluitend duurzame energie op. Een perfecte score voor om|nieuwe energie is het logische gevolg.

Powerpeers

Eindcijfer: 10

Scoorde Powerpeers vorig jaar nog een 9,9, dit jaar is het een 10. Toegegeven: op het gebied van investeringen scoorde het energiebedrijf dit jaar een 9,8. Powerpeers werd op dat gebied beoordeeld aan de hand van de investeringen die moederconcern Vattenfall deed. Omdat Powerpeers de investeringen zelf niet deed, telt dit cijfer maar voor 1 procent mee en scoort het energiebedrijf toch een 10.

HVC Energie

Eindcijfer: 9,9

Ook HVC Energie mag dit jaar een lichte stijging noteren, van een 9,7 naar een 9,9. Het energiebedrijf investeert in verschillende duurzame alternatieven voor fossiele stroom, zoals biostroom en zonne- en windenergie.

Energy Zero

Eindcijfer: 9,8

De grootste stijging van dit jaar staat op naam van Energy Zero. Het bedrijf scoorde vorig jaar nog een 4,1, maar dit jaar is dat een 9,8. Dit heeft vooral met het inkoopbeleid van Energy Zero te maken; tegenwoordig koopt de stroomleverancier voor de volle honderd procent zonne-energie in.

EasyEnergy

Eindcijfer: 9,6

EasyEnergy koppelt het verbruik van zijn klanten direct aan de inkoopprijs voor stroom die op dat moment geldt (mits klanten over een slimme meter beschikken). Voor stroom is dat tarief namelijk ieder uur anders. Met andere woorden: klanten van easyEnergy betalen de echte prijs van stroom en kunnen besparen op hun energierekening door op slimme (lees: goedkope) momenten elektriciteit te gebruiken. Die stroom is ook nog eens duurzaam: easyEnergy scoort dit jaar een 9,6.

Vandebron

Eindcijfer: 9,5

De eindscore van Vandebron is dit jaar met 0,2 punten gedaald, naar een 9,5. Dat heeft met biomassastroom te maken. Een klein percentage van de stroom die Vandebron inkoopt en levert is afkomstig uit biomassa en dat scoort op het gebied van duurzaamheid minder goed dan bijvoorbeeld zonne- of windenergie.

Greenchoice

Eindcijfer: 8,2

Greenchoicelevert tegenwoordig groene energie aan meer dan 550.000 klanten; een knappe prestatie. De stroom die het levert is daarnaast een stukje duurzamer dan vorig jaar. De eindscore van de energieleverancier stijgt van 8,0 naar 8,2.

Eneco

Eindcijfer: 8,1

Voor het eerst in de geschiedenis van de Stroomranking (die al acht jaar op rij gepubliceerd wordt) scoort één van de drie grote energieleveranciers boven de 8. Een knappe prestatie van Eneco. Toch blijft er werk aan de winkel voor de energieleverancier; voor de elektriciteit die het aan de zakelijke markt levert, scoort Eneco namelijk slechts een 4,3. Daarnaast zou Eneco moeten desinvesteren in gas-gerelateerde technieken en meer moeten investeren in volledig duurzame technieken, stelt de Stroomranking.

Hoe kwam de Stroomranking 2020 tot stand?

De Stroomranking beoordeelt elektriciteitsleveranciers op drie vlakken: inkoop, levering en investeringen. Energiebedrijven scoren een 10 wanneer ze uitsluitend investeren in groene energieprojecten, uitsluitend groene stroom inkopen én uitsluitend groene stroom leveren.

Het onderscheid tussen inkoop en levering wordt niet zomaar gemaakt. Energieleveranciers kunnen de stroom die zij leveren namelijk als ‘groen’ verkopen door middel van Garanties van Oorsprong, zelfs als de stroom die ze daadwerkelijk inkopen (deels) grijs is. Met andere woorden: de scores van inkoop en levering kunnen enorm verschillen. Ingekochte stroom is het duurzaamst als het direct bij de bron (zoals een windpark) wordt ingekocht. De geleverde stroom wordt beoordeeld op basis van het Nederlandse stroometiket.

Ook investeringen en desinvesteringen zijn een belangrijk onderdeel van de Stroomranking. Om de transitie naar een duurzaam energiesysteem mogelijk te maken, moeten fossiele energiecentrales immers massaal vervangen worden door hernieuwbare energie-installaties. De investeringen die een stroomleverancier maakt, worden beoordeeld met de grootte van het bedrijf in het achterhoofd. Als een jong en klein energiebedrijf bijvoorbeeld één windmolen realiseert of een dak vol zonnepanelen legt, is dat een veel knappere prestatie dan wanneer een van de Nederlandse energiereuzen dat zou doen.