Grond is nu te duur waardoor het lastig is voor boeren om biologisch en met de natuur te kunnen gaan boeren. Met een fonds voor grond wil Aardpeer hier verandering in brengen. Ze kopen grond om die vervolgens aan biologische boeren te verpachten.

Triodos Bank financiert al sinds de oprichting biologische boeren. De beweging groeit, maar het gaat langzaam. Het aandeel biologische landbouwgrond in Nederland is nog geen 4% van het totaal. Om de overgang naar duurzame landbouw te versnellen werd Aardpeer in het leven geroepen. Het concept is simpel en vernieuwend. Aardpeer koopt met beleggingsgeld grond op en verpacht dit voor een reële prijs aan de boer die zo de mogelijkheid krijgt voedsel op een gezonde, eerlijke en natuurgedreven manier te verbouwen.

2019

Hoe kun je geld inzetten om grote veranderingen in gang te zetten? Aardpeer heeft bijvoorbeeld als doel het hele voedselsysteem te veranderen. Deze grote veranderingen kun je als bank niet altijd met leengeld mogelijk maken. Daarom onderzoekt Triodos Regenerative Money Centre wat je bereikt als je geld leent, investeert of schenkt met als doel om baanbrekende initiatieven mogelijk te maken. Hiermee steunt Triodos Regenerative Money Centre initiatieven die een katalysator vormen, pionieren en communities bouwen voor een duurzame en sociale wereld.

Aardpeer staat voor een systeemverandering. Wat moet er veranderen?

Geert: “De kwaliteit van onze landbouwgrond raakt de laatste decennia steeds verder uitgeput. Oorzaken zijn veelvuldig gebruik van kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en intensieve grondbewerking. Daar komt steeds meer aandacht voor. En met deze aandacht komt het groeiend besef dat de manier waarop wij landbouw bedrijven moet veranderen: niet tegen de natuur, maar met de natuur.”

Kees: “Betaalbare landbouwgrond is hiervoor een obstakel. Als je als boer biologisch wil gaan boeren is de grond te duur. De opbrengsten zijn niet in verhouding met de waarde van de grond. Dit systeem moet dus veranderen.”

Je kunt nog zo goed voor de grond zorgen, je moet wel rond kunnen komen als boer
Geert van der Veer

Hoe precies?

Kees: “Door grond uit de economie te halen. We vinden dat grond net als lucht van ons allemaal is. Met Aardpeer doen we een stap terug en veranderen we de manier waarop we met grond omgaan, en daarmee met ons voedsel en met elkaar. Met het geld dat Aardpeer binnen wil halen met obligaties, veranderen we echt iets. We kopen grond op die nog niet biologisch is en verpachten het aan een boer die de mogelijkheid krijgt een toekomstbestendig bedrijf op te bouwen.”

Geert: “Je kunt nog zo goed voor de grond zorgen, je moet wel rond kunnen komen als boer.”

Waarom willen jullie de burger betrekken bij Aardpeer?

Geert: “Het is belangrijk dat we meer verbonden zijn met de bodem die ons voedt. Als je beter begrijpt hoeveel schade we toebrengen aan de bodem, zou je andere keuzes maken. Het is niet realistisch te denken dat we allemaal ons eigen eten gaan verbouwen, maar ik vind het wel haalbaar dat we met zijn allen invloed hebben op waar ons eten vandaan komt.”

Kees van Biert en Geert van der Veer van Aardpeer
Kees van Biert en Geert van der Veer

Waarom is het tijd voor Aardpeer?

Geert: “In de jaren ’80 was er een kantelpunt. Tot die tijd waren we bezig om met de techniek die we hadden zo veel mogelijk voedsel te produceren. Maar toen kwam de bewustwording op gang wat deze intensieve manier van landbouw deed met de aarde en het milieu. Maar bewustwording onder een kleine groep mensen is niet genoeg. Nu zien we met een steeds grotere groep mensen de noodzaak van een ander systeem in. We gaan van idealisme naar realisme omdat we klimaatverandering zelf ervaren. We hebben last van de eikenprocessierups, zitten binnen door corona en hoeven de autoruit niet meer schoon te maken vanwege insecten.”

Kees: “En daarom bundelen we binnen Aardpeer onze krachten. Triodos Bank en wij zijn door dezelfde oprichters in het leven geroepen en we delen de ambitie om grond uit het economische systeem te halen. De andere twee partijen - Herenboeren NL en Wij.land - vullen Aardpeer heel goed aan omdat ze goed zijn in het meekrijgen van de gemeenschap en het begeleiden van de boer in de overgang naar duurzaam.”

40 JAAR TRIODOS BANK

40 JAAR VERANDERKRACHT

Geld heeft positieve veranderkracht. Dat is het idee waar alles in 1980 mee begon. Het leidde tot de eerste investeringen in veranderaars. In de initiatieven van idealisten, denkers en durvers die ineens bij een bank terecht konden. Het verhaal van veertig jaar Triodos is het verhaal van veertig jaar pionieren en tegen de stroom in zwemmen. Veertig jaar lang laten zien dat het anders kan. Veertig jaar lang optimisme, veertig jaar creativiteit, veertig jaar vol successen en tegenslagen.

> Bekijk alle veranderaars

Fotografie: Pieter van den Boogert