"Waarom zou je vervuilende energiebronnen blijven aanboren als wind en zon ook in onze energiebehoefte kunnen voorzien? Dat begon ik me aan het begin van mijn carrière steeds vaker af te vragen, toen ik nog actief was in de gasindustrie. Ik maakte daarom de overstap naar de windenergiesector, waar al snel het tweede kwartje viel: we hebben een duurzaam geproduceerd gas nodig om die energietransitie compleet te maken."

1990

Triodos Bank lanceert het eerste groenfonds in Europa met de naam Biogrond Beleggingsfonds. Later volgt het Windfonds. In 1998 gaan de fondsen verder onder de naam Triodos Groenfonds. Dit fonds belegt in meer dan 300 projecten op het gebied van biologische landbouw en duurzame energie, zoals Hygro.

"Groene waterstof - geproduceerd met behulp van groene stroom - is de perfecte kandidaat. Want met alleen groene elektriciteit redden we het namelijk niet. Op een gegeven moment wordt de transport van de groene energie vanaf bijvoorbeeld een windpark op zee te duur. Dat probleem kun je oplossen door opgewekte windenergie eerst om te zetten naar waterstof, door middel van een proces dat elektrolyse heet. Waterstof is namelijk een gas en kan daarom via gasleidingen getransporteerd worden. De aanleg van gasleidingen kost ook wel wat, maar is ongeveer twintig keer goedkoper dan de aanleg van elektriciteitskabels. Met andere woorden: waterstof kan duurzame energie betaalbaar maken.

We hebben een duurzaam geproduceerd gas nodig om die energietransitie compleet te maken

Met dit inzicht begon ik samen met Jan Willem Langelaar de start-up Hygro. Wij ontwikkelen speciale windmolens die windenergie direct omzetten in waterstof, waardoor de transport ervan dus een stuk goedkoper wordt. Daarnaast stelt het windmolens in staat om gemiddeld 40 procent meer energie op te wekken. Normale windmolens schakelen nu vaak uit bij een windkracht van 4,5 of hoger, omdat ze dan meer energie opwekken dan elektriciteitskabels aankunnen. Wanneer je windenergie meteen omzet naar waterstof heb je dat probleem niet. Dat transporteer je immers via gasleidingen en die kunnen dat wél aan."

"Aan het einde van dit jaar mogen we eindelijk de eerste waterstofmolen bouwen, in Wieringermeer. Dat is echt een mijlpaal. Er staan inmiddels vijf nieuwe waterstofmolens op de planning. Op termijn hopen we betaalbare, groene waterstof voor iedereen beschikbaar te maken.”

40 JAAR TRIODOS BANK

40 JAAR VERANDERKRACHT

Geld heeft positieve veranderkracht. Dat is het idee waar alles in 1980 mee begon. Het verhaal van veertig jaar Triodos is het verhaal van veertig jaar pionieren en tegen de stroom in zwemmen. Maar dat doen we niet alleen. Triodos is onderdeel van een grotere beweging van mensen die zich inzetten voor een eerlijke, menselijke en groene samenleving. Daarom grijpen we dit moment aan om veranderaars van toen, nu en de toekomst aan het woord te laten.

> Bekijk alle veranderaars