Aan het woord is Gerrit-Jan Brunink, Senior investment officer Energy & climate bij Triodos Investment Management (Triodos IM). Hij noemt Qartli Windfarm weliswaar saai, maar bedoelt dat allesbehalve negatief. “Het windpark werd op tijd en binnen budget opgeleverd, heeft geen negatieve impact op de omgeving, leidde tot geen enkele klacht van de lokale bevolking en werkt nu al vier jaar naar behoren”, zegt hij. “Hartstikke saai dus (want alles verliep volgens plan), maar dat is de bedoeling. Als het om investeren gaat, wil je spanning juist zoveel mogelijk vermijden.”

Gerrit-Jan Brunink, Senior investment officer Energy & climate
Gerrit-Jan Brunink, Senior investment officer Energy & climate

Dat geldt zeker voor Qartli Windfarm, het allereerste windpark van zowel Georgië als het Kaukasusgebergte. “Dit project vervult een voorbeeldfunctie voor de rest van de regio. Daarom is het zo geweldig dat alles vlekkeloos verliep. Dat toont aan dat windenergie werkt en betrouwbaar is én dat het een veilige en slimme investering is. Dat maakt de weg vrij voor meer windparken”, aldus Brunink.

Voorbeeldfunctie vervullen

Triodos Groenfonds investeerde in dit Georgische windpark. Een steeds groter deel van dit groene beleggingsfonds wordt geïnvesteerd in energieprojecten in opkomende economieën. Dat is niet voor niets. Ten eerste is klimaatverandering een wereldwijd probleem. Het is daarom logisch om duurzame energieprojecten overal (en dus ook in opkomende markten) te steunen, legt Brunink uit. “Daar komt bij dat in veel opkomende landen de toegang tot energie beperkt is. Door te investeren in een goede en schone energievoorziening, steunen we dus ook de sociaaleconomische ontwikkeling in deze landen.“

Voor Triodos Groenfonds was er nog een extra reden om de pijlen op opkomende energiemarkten te richten. Triodos heeft al decennialang ervaring met investeren in duurzame energieprojecten (Triodos Bank investeerde begin jaren ’80 al in de eerste windmolens van Nederland), maar ook met investeren in opkomende economieën. “We hebben dus expertise op beide vlakken. Dat maakt ons de uitgelezen partij om dit soort investeringen te doen en aan de rest van de wereld te laten zien hoe je dat aanpakt”, aldus Brunink.

Triodos Groenfonds financierde de afgelopen jaren verschillende duurzame energieprojecten in opkomende markten. Van een waterkrachtcentrale in Nepal tot een zonnepark in Honduras.

Voldoen aan de hoogste eisen

Investeren doet Triodos Groenfonds natuurlijk niet zomaar. Duurzame energieprojecten moeten aan een lange lijst van criteria voldoen, voordat ze in aanmerking komen voor financiering. Die criteria zijn wereldwijd erg vergelijkbaar, aldus Brunink: “Of je nu een windpark in Flevoland of Kenia financiert, onze kwaliteitsstandaarden (waar de projecten aan moeten voldoen) zijn grotendeels hetzelfde.” Zo is het belangrijk dat er betrouwbare aandeelhouders betrokken zijn en dat het project zich in een vergevorderd stadium bevindt.

Daarnaast moet het project aan de hoogste standaarden voldoen op het gebied van sociale en milieu impact. Triodos Groenfonds houdt daarbij de zogeheten IFC Performance Standards aan: een set van internationaal erkende eisen op het gebied van mens en milieu, waar projecten sowieso aan moeten voldoen. Wordt er bijvoorbeeld efficiënt omgesprongen met grondstoffen? Wordt het welzijn van arbeiders in acht genomen? En heeft het project geen negatieve impact op de lokale bevolking en biodiversiteit? “Daar kijken we heel nauw naar, want dat zijn we aan onze stand verplicht”, aldus Brunink.

Project CV

Qartli Windfarm

De Qartli Windfarm is niet alleen het eerste windpark van Georgië, maar van het gehele Kaukasus-gebergte (waarvan delen zich ook in Rusland en Azerbeidzjan bevinden). Het windpark is sinds 2016 operationeel en telt 6 windturbines, die gezamenlijk zo’n 85 gigawattuur groene elektriciteit per jaar produceren.

Ook in dat opzicht bleek Qartli Windfarm een ideaal project, vervolgt Brunink: “Het windpark bevindt zich op een hoogte van 800 meter, 60 kilometer verwijderd van de Georgische hoofdstad Tbilisi. Het is een afgelegen en verlaten landschap, waardoor het windpark geen negatieve impact heeft op mens of milieu.”

Weinig risico, veel voordelen

De locatie van Qartli Windfarm zorgde daarnaast voor een beperking van de risico’s die met de investering gepaard gingen. Het windpark is bijvoorbeeld goed toegankelijk door de nabijheid van een snelweg en staat bij een hoogspanningsnet in de buurt, waardoor de aansluitkosten beperkt bleven. De hoogte zorgt daarnaast voor gunstige en stabiele windsnelheden, waardoor de beoogde opbrengsten van het windpark jaar op jaar gehaald worden. “Daarnaast is windenergie een bewezen technologie en voldoet het project aan alle internationale projectfinancieringsnormen”, zegt Brunink. “Daarmee kom je een heel eind als het gaat om beperking van de risico’s.”

Je kunt ervan uitgaan dat duurzame energieprojecten in de aankomende jaren als paddenstoelen uit de grond schieten
Gerrit-Jan Brunink

Toch gaan investeringen altijd gepaard met bepaalde risico’s (ook in opkomende energiemarkten), maar daar staan vaak grote voordelen tegenover. Ook bij Qartli Windfarm. “De Georgische overheid merkte op dat windenergie nog niet van de grond kwam in het land en wilde daar verandering in brengen. Het bouwde daarom zelf het eerste windpark van Georgië, om de windenergiesector in het land op te starten", vertelt Brunink. “Het windpark laat aan iedereen zien dat windenergie zowel betrouwbaar als bedrijfseconomisch interessant is. Het dient daarmee als startschot voor een volledig nieuwe sector in de regio, compleet met meer werkgelegenheid, kennis en expertise.”

Dat werpt nu al zijn vruchten af, vervolgt hij: “Een private partij heeft het windpark overgekocht en je kunt ervan uitgaan dat er nu meer windparken bijkomen in Georgië en het Kaukasusgebergte.”

De impact van Qartli Windfarm in cijfers
De impact van Qartli Windfarm in cijfers

Nog niet mainstream

Triodos Groenfonds hoopt in de toekomst nog veel meer van dit soort impactvolle, duurzame energieprojecten te financieren. Dat is belangrijk, stelt Brunink, want de duurzame energiesector staat in veel opkomende economieën nog in de kinderschoenen. “Je kunt er echter van uitgaan dat duurzame energieprojecten er in de aankomende jaren als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat is prachtig, maar het betekent ook dat er veel investeringen nodig zijn.”

Daar ziet Brunink een belangrijke voorbeeldfunctie weggelegd voor Triodos IM, want investeren in opkomende energiemarkten is momenteel niet mainstream. “Het zijn vooral niche-spelers zoals Triodos IM die dat doen, terwijl het juist heel normaal moet worden. Daar kunnen wij leidend in zijn, door te laten zien hoe je het aanpakt en succesvolle voorbeelden, zoals Qartli Windfarm, mede mogelijk te maken. Uiteindelijk moeten alle duurzame energieprojecten net zo ‘saai’ worden als dit windpark, zodat men er massaal (van pensioenfondsen tot grootbanken) in gaat investeren. Zo kan de duurzame energiesector ook in deze landen opbloeien.”

Qartli Windfarm en de SDG's

De Qartli Windfarm draagt bij aan verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). De grootste bijdrage wordt geleverd aan SDG 7: betaalbare en duurzame energie. Het windpark draagt daarnaast bij aan waardig werk en economische groei (doel 8) in Georgië, actie tegen klimaatverandering (doel 13) en meer en betere partnerschappen voor duurzame ontwikkeling (doel 17).

SDG 7, 8, 13 en 17

Beeld: Qartli Windfarm