Het opnemen van impactfondsen van Triodos Investment Management aan een goed gespreide beleggingsportefeuille voegt voor verschillende soorten beleggers waarde toe voor wat betreft risico en rendement.

Download de whitepaper 'Wat het hart al wist' hier (PDF)

Het onderzoek

Ortec heeft, op basis van de moderne portefeuille theorie van Markowitz, geanalyseerd wat voor effect de impactfondsen van Triodos Investment Management hebben op de risico-rendementskenmerken van een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille. In dit onderzoek heeft Ortec gekeken naar de toegevoegde waarde van drie afzonderlijke beleggingsfondsen, evenals een combinatie van deze fondsen. De analyse is gericht op zowel asset-only beleggers als beleggers met vooraf vastgestelde verplichtingen op de balans. Ook is er een analyse gemaakt van de macro-economische omstandigheden waaronder de fondsen over het algemeen beter of slechter presteren dan het marktgemiddelde.

Ortec heeft het Triodos Microfinance Fund, Triodos Energy Transition Europe Fund en Triodos Groenfonds onderzocht. Op basis van de historische gegevens van deze drie fondsen, is onderzoek gedaan naar het gedrag van de fondsen in een groot aantal verschillende scenario’s. De conclusie: de impactfondsen van Triodos Investment Management kunnen waarde toevoegen aan een goed gespreide beleggingsportefeuille.

De toegevoegde waarde

Historisch gezien hebben de fondsen gunstige risico-rendementskenmerken vergeleken met andere mogelijke standaardbeleggingen. Vergeleken met aandelen- en vastrentende producten, realiseren de onderzochte fondsen op de middellange en langere termijn een relatief stabiel rendement bij geringe volatiliteit. Daarnaast tonen zij sinds de introductie een relatief lage of zelfs negatieve correlatie met belangrijke risicobepalende factoren.

Beide eigenschappen versterken de aantrekkelijkheid van de fondsen voor het optimaliseren van een beleggingsportefeuille. ‘Wat het hart al wist, wordt hiermee wederom bevestigd’ vat Jacco Minnaar, Managing Director van Triodos Investment Management de resultaten van het onderzoek samen.

Bekijk het volledige onderzoek van Ortec

Bekijk alles van de Private Banking Update