De abrupte stilstand in de maatschappij van de afgelopen maanden, veroorzaakt door de coronapandemie, zette veel mensen aan het denken. "We zijn op een harde manier geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de globalisering", zegt Maas. "We merken hoe afhankelijk we zijn van de import en export. Er ontstaan allerlei initiatieven om lokale bedrijven te stimuleren, bijvoorbeeld door producten uit de regio te kopen. Bedrijven ervaren dat het werk ook doorloopt nu veel medewerkers noodgedwongen vanuit huis werken en niet op zakenreis kunnen. En er is ophef over bedrijven die belasting hebben ontweken, maar nu aankloppen bij de overheid voor steun. De crisis plaatst alles in een ander perspectief."
Dit geldt ook voor beleggers. "Zij realiseren zich dat ze beter kunnen inzetten op lange termijn waardecreatie dan op winstmaximalisatie op de korte termijn."

Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting en Duurzaamheid aan de Open Universiteit. Foto: Loek Buter
Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting en Duurzaamheid aan de Open Universiteit. Foto: Loek Buter

Anders denken

Die omslag in denken zal onmiskenbaar leiden tot een toenemende belangstelling voor impactbeleggen, verwacht Maas. Impactbeleggen is de overtreffende trap van duurzaam beleggen. Hierbij wordt er gekeken naar de concrete bijdrage van bedrijven aan de wereld, niet alleen naar hoe deze qua duurzaamheid presteert in vergelijking met de sector. Volgens het Global Impact Investing Network (GIIN) is daar momenteel circa 502 miljard dollar mee gemoeid. Dat lijkt veel, maar is minder dan 1 procent van het totale wereldwijd beheerde vermogen.

Toch is Maas ervan overtuigd dat dit percentage zal stijgen. Particuliere vermogenden maken volgens haar al een omslag naar impactbeleggen. Ook bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders, en andere particuliere beleggers is een verschuiving zichtbaar. "Over een brede linie willen beleggers naast rendement behalen ook goede dingen in werking zetten met hun geld", signaleert zij.

Goed doen

Maas merkt wel dat de term impactbeleggen vaak wordt verward met het containerbegrip duurzaam beleggen. "Veel beleggingsfondsen spreken over impactbeleggen, terwijl ze niet verder komen dan bedrijven met controversiële activiteiten uitsluiten of uit elke sector de bedrijven te selecteren die het best scoren op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Maar dat zijn niet de bedrijven die de wereld gaan veranderen."
Bij impactbeleggen gaat het daar juist wél om, legt ze uit. "Hierbij wordt eerst gekeken welke bedrijven de meeste maatschappelijke impact leveren. Daarna worden de bedrijven met het beste rendement geselecteerd. Het gaat bij impactbeleggen dus om ‘goed doen’ in plaats van ‘minder slecht doen.’ Dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van duurzaam beleggen."

DUURZAME AANDELEN, OBLIGATIES OF EEN MIX?

Bij Triodos Bank gaan financieel en maatschappelijk rendement gelijk op. Zo kun je beleggen in Impactfondsen, die bestaan uit een mix van aandelen en/of obligaties van bedrijven en overheden die een positieve bijdrage leveren aan diverse thema’s, zoals milieu, circulaire economie, duurzame mobiliteit en gezondheid.

Meenemen in strategie

Uiteraard is de rol van bedrijven bij impactbeleggen onmisbaar. Om echt te kunnen bijdragen aan een betere wereld is het volgens Maas belangrijk dat ondernemingen de sociale en ecologische impact standaard meenemen in hun strategie. "Vaak labelen ze deze gevolgen pas achteraf. Maar dit moet al worden meegewogen bij de besluitvorming."
Daarnaast benadrukt ze dat het van belang is dat bedrijven na afloop meten of hun verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke impact ook zijn waargemaakt. "Ze meten wel het financieel rendement van een investering, maar meestal niet het maatschappelijk rendement. Dat is jammer, want hierdoor hebben ze geen volledig inzicht in resultaten en kunnen ze niet bijsturen."

Natuurlijk is een goed pensioen belangrijk. Maar dat kun je alleen optimaal benutten in een wereld met schoon water, schone lucht, voldoende voedsel, veiligheid en sociale gelijkheid
Karen Maas

Financieel rendement

Ook beleggers moeten een afweging maken wat ze met hun geld willen bereiken. Om het financieel rendement hoeven ze zich volgens Maas weinig zorgen te maken. "Uit allerlei onderzoeken blijkt dat duurzaam- en impactbeleggen minimaal evenveel rendement oplevert als gewoon beleggen en vaak zelfs hoger."

Maar eigenlijk is die eenzijdige focus op rendement niet meer van deze tijd, vindt Maas. "Natuurlijk is een goed pensioen belangrijk. Maar dat kun je alleen optimaal benutten in een wereld met schoon water, schone lucht, voldoende voedsel, veiligheid en sociale gelijkheid. Het oude idee is dat een hoog financieel rendement nodig is voor welvaart. Maar maatschappelijk rendement is minstens zo belangrijk."

Bouw aan je impact én je vermogen

De groenste vorm van duurzaam beleggen heet impactbeleggen. Daarin ligt de focus niet op hoe een bedrijf qua duurzaamheid presteert in vergelijking met de sector, maar juist op wat het concreet oplevert voor onze wereld. Impactbeleggen bij Triodos Bank kan al vanaf € 25 per maand of eenmalig €100.

Start nu met beleggen