Op 75 hectare verbouwt De Lepelaar in Sint Maarten (Noord-Holland) diverse soorten groenten, aardappels, graan en kruiden met een team van circa twintig mensen. Wanneer je de bedrijfswinkel, kantine en grote schuren ziet, is het nauwelijks voor te stellen dat Jan Schrijver in 1971 op slechts één hectare is gestart als bedrijfsopvolger van zijn vader.

Jorinde en haar vader Jan Schrijver van de Lepelaar
Jorinde Schrijver en haar vader Jan, eigenaren van De Lepelaar

Biologisch-dynamisch

Omdat Jan geen heil zag in gif en kunstmest, schakelde hij – ondanks de waarschuwingen van zijn vader – direct om naar de biologisch-dynamische bedrijfsvoering. Jorinde: “Het is prettig om te werken in een bedrijf met een stevige visie, helemaal nu ‘de buitenwereld’ tot gelijke inzichten komt.” Als voorbeelden noemt ze de kringlooplandbouw en circulair ondernemen. “Dit is voor de biologisch-dynamische sector al zo oud als de weg naar Rome.”

De Lepelaar heeft bijvoorbeeld een hechte samenwerking met biologisch-dynamisch melkveebedrijf De Buitenplaats, een paar kilometer verderop. Jan: “Samen vormen we een kringloop: zij krijgen stro en veevoer van ons, wij krijgen koeienmest van hen. De kunst is om zoveel mogelijk bedrijfseigen stoffen in onze gezamenlijke kringloop te houden.”

Familiebedrijf

De Lepelaar bestaat uit vier bedrijfsonderdelen: het land met fijne en grovere teelten, de kas, de winkel en het onroerend goed. Samen met zijn team is Joris verantwoordelijk voor het land en de kas plus alle afzet naar groothandels en winkels. Jorinde ondersteunt alles daaromheen, zoals personeelsbeleid, financiën, de administratie en communicatie. Ook speelt Jorinde een rol als intermediair tussen ‘de familie’ en het bedrijf. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe bedrijfsstructuur.

Demeter Monitor 2018/2019

Toename biologisch-dynamische landbouwgrond in Nederland

De oppervlakte biologisch-dynamische landbouwgrond blijft toenemen in Nederland. In 2018 steeg het oppervlak met 9% naar 7581 hectare. Dat is ruim 10% van de oppervlakte die biologische landbouw inneemt en 0,4% van de totale landbouwgrond in Nederland. Dat valt te lezen in de Demeter Monitor 2018/2019. In deze jaarlijkse monitor geven zij inzage in cijfers, trends en ontwikkelingen in de biologisch-dynamische voedselketen. Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biologisch-dynamische landbouw en voeding.

> Bekijk de gehele monitor

De rol van haar ouders verschuift stap voor stap richting adviseurs op strategische onderwerpen. Jorinde: “Ik vind het een mooi en betekenisvol bedrijf waar ik graag mijn energie in steek. Het voelt goed, onder andere vanwege de vrijheid die ik krijg. Er hoort een kloppende relatie te zijn tussen landbouw, natuur en maatschappij. Op al die fronten hebben we een rol te vervullen. Ik vind het uitdagend om dit op een slimme manier te doen: financieel, organisatorisch en ecologisch robuust.”

Er hoort een kloppende relatie te zijn tussen landbouw, natuur en maatschappij. Ik vind het uitdagend om dit op een slimme manier te doen: financieel, organisatorisch en ecologisch robuust.
Jorinde Schrijver

Stimuleren biodiversiteit

Jan vindt het belangrijk dat zijn dochter en Joris, als nieuwe generatie, het bedrijf op hun manier ontwikkelen: “De kern van elk biologisch-dynamisch bedrijf hoort hetzelfde te zijn, zoals meebewegen met de natuur en het stimuleren van biodiversiteit. Daarnaast geven de individuele mensen vorm aan de bedrijfseigenheid, waardoor elk biologisch-dynamisch bedrijf ook totaal anders is. Wanneer elke generatie kan toepassen wat bij hen past, geeft dat vleugels en komt het bedrijf als geheel in een opwaartse spiraal.”

Triodos Bank

Financiert biologische en biologisch-dynamische landbouw

Triodos Bank financiert De Lepelaar. Op Mijn Geld Gaat Goed ontdek je welke ondernemers wij nog meer financieren op het gebied van biologische en biologisch-dynamische landbouw.

Bekijk de boeren die wij financieren

Fotografie: Demeter