De minimumeisen zijn onze uitsluitingscriteria en beschrijven de absolute minimumnormen die wij gebruiken als we een lening of belegging uitzetten. Maar ook voor ondernemers die een betaal- of spaarrekening willen openen. En tot slot gebruiken we ze voor onze  leveranciers. Johanna K. Schmidt, investeringsstrateeg bij Triodos Investment Management, vertelt hoe dit werkt.

Wat houden de minimumeisen precies in?

“Sinds de oprichting in 1980 zet Triodos Bank zich in voor een ​​samenleving die de kwaliteit van leven voor iedereen beschermt en bevordert, en waarin menselijke waardigheid centraal staat. We stellen individuen, organisaties en bedrijven in staat om geld op een manier te gebruiken die goed is voor mens en milieu.

Duurzaam financieren vraagt ​​om keuzes. Zeer bewuste keuzes over wat Triodos Bank en de beleggingsfondsen financieren. Wat draagt nu echt bij ​​aan een duurzame toekomst? Dat vereist grenzen. De minimumeisen leggen duidelijk uit bij welke producten, processen en activiteiten we niet betrokken willen zijn.”

De minimumeisen leggen duidelijk uit bij welke producten, processen en activiteiten we niet betrokken willen zijn

“Onze minimumeisen dateren van 1997, toen we Triodos Meerwaarde Aandelenfonds oprichtten. Met dit fonds startten we met belegging in beursgenoteerde bedrijven. Hier was veel vraag naar. En wij wilden als groene bank ook impact maken door bij de grote bedrijven een positieve verandering in gang zetten.

Toen we daarmee startten zijn de minimumeisen ontwikkeld door het voormalige Triodos Research Team en maakten deel uit van het selectieproces voor het fonds. Later werden ze geadopteerd voor alle financierings- en investeringsactiviteiten van Triodos Bank.”

Welke activiteiten sluit Triodos uit?

“De uitsluitingscriteria zijn in drie categorieën onder te verdelen: menselijke waardigheid, milieubewustzijn en goed bestuur. Deze categorieën beschrijven activiteiten die afbreuk doen aan de positieve impact die we willen creëren. We financieren bijvoorbeeld niet de fossiele en kernenergiesectoren; en we sluiten ook wapens, tabak, bio-industrie, ontbossing en andere schadelijke sectoren en activiteiten uit.”

Hoe verhoudt Triodos Bank zich hiermee tot andere financiële instellingen?

“Vergeleken met reguliere banken en vermogensbeheerders zijn wij erg streng. Dat is logisch, want Triodos Bank is altijd een duurzame bank geweest, in tegenstelling tot de reguliere financiële sector. Onze minimumnormen onderscheiden ons echt. Gelukkig zijn er andere duurzame financiële instellingen in de wereld, die vergelijkbare criteria toepassen, zoals de banken die lid zijn van de Global Alliance for Banking on Values (GABV).”

Hoe past Triodos Bank de minimumeisen toe in de dagelijkse praktijk?

“Ze worden door de hele organisatie gebruikt, van zakelijk bankieren tot vermogensbeheer, van betaal- en spaarrekeningen van zakelijke klanten tot leveranciers. De minimumnormen worden toegepast op basis van redelijkheid en proportionaliteit, om onredelijke eisen van onze kleinste klanten te voorkomen. Aan een zorgboerderij, bakker of winkel – vaak als eenmanszaak nog geleid door de oprichter – kun je moeilijk dezelfde eisen stellen als aan een beursgenoteerd bedrijf als het gaat om bijvoorbeeld aantal vrouwen in de raad van bestuur of diepgravend onderzoek naar genderbeleid van toeleveranciers.”

We financieren bijvoorbeeld niet de fossiele en kernenergiesectoren; en we sluiten ook wapens, tabak, bio-industrie, ontbossing en andere schadelijke sectoren en activiteiten uit

“Als we kijken naar de financiering van een bedrijf, hanteren we de eisen als nultolerantie-uitsluitingscriterium voor bepaalde activiteiten. Voor andere activiteiten stellen we maximale omzetdrempels. Dit betekent dat een bedrijf slechts een klein percentage van zijn inkomsten uit deze activiteit kan halen. Gedetailleerde factsheets helpen ons om minimumeisen toe te passen in onze dagelijkse bedrijfsvoering.”

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in deze update?

“We beschrijven meer in detail hoe we de minimumeisen toepassen, met name als het gaat om de evenredigheid die ik eerder noemde. We hebben asbestwinning en diepzeemijnbouw toegevoegd als controversiële activiteiten, en kernwapens als controversiële wapens. Financiering van de wapenindustrie is fundamenteel in tegenspraak met onze missie: het gebruik van wapens, waar en wanneer dan ook, ondermijnt de fysieke en psychologische integriteit van de mens en doet een cultuur van conflict en geweld aanwakkeren.

En we beschrijven expliciet dat we over het algemeen niet in mijnbouw investeren, maar dat we mogen beleggen in bedrijven die zich richten op het recyclen van metalen en mineralen, wat onder de mijnbouw valt. En tot slot hebben we nieuwe richtlijnen opgenomen over buitensporige beloningen. We sluiten bedrijven uit die te hoge beloningen geven aan bestuurders. Dat zorgt voor inkomensongelijkheid en spanningen binnen een bedrijf.”

Hoe houden we de minimumeisen up-to-date?

“Onze minimumeisen zijn dynamisch”, legt Schmidt uit. “Ze houden rekening met veranderingen als gevolg van wetgeving, technologische ontwikkelingen en innovatie, het publieke debat, best practices en gedrag van bedrijven. Daarnaast kan de betrokkenheid van aandeelhouders en continue dialoog met experts, belangengroepen en maatschappelijke organisaties aanleiding geven tot aanpassingen. Daarom onderzoeken we de criteria minimaal om de twee jaar, om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.”

De minimumeisen