"Bij ons spiegelen de mensen zich aan de natuur: hoe kom je tot bloei en verteer je de eigen ervaringen tot  vruchtbare “mest” voor het eigen leven? En hoe draag je bij vanuit je persoonlijke kwaliteit? Dit doen we door mee te bewegen met de natuur volgens het principe van kringlooplandbouw. Zo verzorgen we zo veel mogelijk zelf het voer voor het vee en gebruiken hun mest weer op het land."

Zorgboerderijen

Op zorgboerderijen kunnen cliënten zich weer onderdeel van de maatschappij voelen. Dit past in onze visie op menswaardige zorg. Triodos Bank financiert nu zo'n dertig zorgboerderijen.

Naast elkaar

"Sommige cliënten hebben een verstandelijke beperking, anderen een psychische kwetsbaarheid. Wij nodigen bezoek altijd uit rond koffietijd, want dan ervaren ze hoe we met elkaar omgaan, dat het er hier niet toe doet wie begeleider en wie cliënt is. We draaien de boerderij en de winkel met elkaar en voelen ons allemaal verantwoordelijk. Tegelijkertijd zijn er appartementen op het terrein waar mensen indien nodig kunnen worden opgenomen. Alles is er naast elkaar. Iedereen is gelijkwaardig en we zien ieders kwetsbaarheid als kracht. Eigenlijk zou het zo ook in de hele samenleving moeten zijn."

"Urtica de Vijfsprong ligt op een kruispunt van vijf wegen midden in de natuur. Veel cliënten staan ook op een kruispunt in hun leven. Omdat ze hier niet alleen behandeling krijgen vanuit een antroposofische visie op menszijn, maar ook meewerkend op de boerderij ervaren ze de rust van de natuur en de gestructureerde praktijk van het boerenbedrijf. Bovendien worden ze ook fysiek sterker en gezonder. Alles wat we eten komt hier direct van het land. Dit werken met de natuur combineren we met een behandeling die zich richt op de eigen mogelijkheden. Daar hebben mensen veel baat bij.

Jan Rotmans zegt: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dat denk ik ook. Er ontstaat een andere sociale samenhang vanuit de keuze om met elkaar iets nieuws te willen. In zo’n samenleving moet iedereen de ruimte krijgen om naar eigen talent en mogelijkheid bij te dragen. Dat dat kan, dat laten we hier zien op Urtica.”

40 JAAR TRIODOS BANK

40 JAAR VERANDERKRACHT

Geld heeft positieve veranderkracht. Dat is het idee waar alles in 1980 mee begon. Het verhaal van veertig jaar Triodos is het verhaal van veertig jaar pionieren en tegen de stroom in zwemmen. Maar dat doen we niet alleen. Triodos is onderdeel van een grotere beweging van mensen die zich inzetten voor een eerlijke, menselijke en groene samenleving. Daarom grijpen we dit moment aan om veranderaars van toen, nu en de toekomst aan het woord te laten.

> Bekijk alle veranderaars

Fotografie: Pieter van den Boogert