1. Aandelen

Het is vrij simpel. Wie een aandeel in een bedrijf bezit, is letterlijk eigenaar van een deel van dat bedrijf. Wanneer het bedrijf winst maakt, zal er normaal gesproken dividend (winstuitkering) op dit aandeel worden uitgekeerd.

2. Obligaties

Een obligatie is een lening aan een bedrijf of overheid. Die lening geldt voor een bepaalde periode. Het bedrijf of de overheid betaalt de lening normaal gesproken terug aan het einde van de looptijd. Daarnaast keert het bedrijf – meestal eens per jaar – rente uit aan de obligatiehouders.

Wie een aandeel in een bedrijf bezit, is letterlijk eigenaar van een deel van dat bedrijf

De begrippen aandelen en obligaties worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zijn het twee totaal verschillende beleggingstermen.

Risico van aandelen en obligaties?

Aan aandelen is vaak een hoger risico verbonden dan aan obligaties. Want als een bedrijf in de problemen komt, krijgen eerst de obligatiehouders hun geld terug. Pas als er daarna nog wat over is, zijn aandeelhouders aan de beurt.

3. Beleggingsfonds

Je kunt rechtstreeks in een bedrijf beleggen, maar je kunt dat ook indirect doen via een beleggingsfonds. Een fonds verzamelt de investeringen van meerdere beleggers, en verspreidt die investeringen over verschillende bedrijven of instellingen. Veel beleggingsfondsen zijn actief in een bepaalde sector, zoals duurzame energie of microfinanciering.

Beleggen via beleggingsfondsen

Beleg je in een fonds, dan verdeel je je geld over alle bedrijven waarin dat fonds actief is. Daardoor loop je in principe minder risico dan wanneer je al je geld in één bedrijf steekt en de waarde van je beleggingen afhankelijk is van hoe het met dat ene bedrijf gaat.”

Impact met het Triodos Fair Share Fund – 40% van de inwoners van Indonesië heeft geen goede sanitaire voorzieningen in huis. Daarom heeft microfinancieringsinstelling Bina Artha een zogenaamde ‘sanitaire’ lening voor vrouwen. Hiermee kunnen meer vrouwen een toilet aan huis realiseren.
Impact met Triodos Fair Share Fund – 40% van de inwoners van Indonesië heeft geen goede sanitaire voorzieningen in huis. Daarom heeft microfinancieringsinstelling Bina Artha een zogenaamde ‘sanitaire’ lening voor vrouwen. Hiermee kunnen meer vrouwen een toilet aan huis realiseren.

4. De beurs

De beurs is een marktplaats voor de handel in onder meer aandelen en obligaties. In Nederland is de meest bekende beurs de Euronext Amsterdam. Je kunt (al dan niet via een fonds) beleggen in bedrijven die aan de beurs genoteerd zijn. Er zijn ook bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn maar zelf aandelen uitgeven of leningen uitschrijven.

Triodos Bank biedt zowel beleggingsfondsen aan die beleggen in beursgenoteerde bedrijven, als fondsen die beleggen in niet-beursgenoteerde instellingen.

5. De koers

De koers is de prijs die je betaalt of ontvangt voor één aandeel. Je kunt ook een gedeelte of fractie van een aandeel kopen of verkopen. Is de koers bijvoorbeeld 50 euro en beleg je 25 euro, dan koop je dus een half aandeel.

Als er veel vraag is naar aandelen of obligaties van een bepaald bedrijf, dan stijgt de koers. Willen veel mensen hun aandelen juist verkopen, dan zal de koers dalen. Die koers kan dus grotendeels losstaan van de daadwerkelijke waarde van een bedrijf. Hij wordt beïnvloed door emoties en de stemming op de beurs, en door de vraag of beleggers vertrouwen hebben in het bedrijf. Het principe van vraag en aanbod heeft grote invloed op de koers van beursgenoteerde bedrijven.

6. Reële economie

Met de term reële economie worden de ondernemingen bedoeld die tastbare goederen en diensten produceren. Je kunt rechtstreeks of via een beleggingsfonds beleggen in deze bedrijven. Alle beleggingsfondsen van Triodos Bank beleggen in de reële economie; je weet altijd waar je in belegt.

Impact met beleggen – Slim Opgewekt plaatste onlangs bij zorgorganisatie ASVZ ruim 4.000 zonnepanelen. Dat bespaart 875 ton CO2-uitstoot per jaar. Om die hoeveelheid CO2 te compenseren zouden 44.000 volwassen eiken nodig zijn.
Impact met beleggen – Slim Opgewekt plaatste bij zorgorganisatie ASVZ ruim 4.000 zonnepanelen. Dat bespaart 875 ton CO2-uitstoot per jaar. Om die hoeveelheid CO2 te compenseren zouden 44.000 volwassen eiken nodig zijn.

7. Impact (maatschappelijk rendement)

Een andere term voor impact is ‘maatschappelijk rendement’. Bij impact beleggen gaat het niet alleen om het realiseren van een goed financieel rendement maar ook om het bijdragen aan positieve verandering in de samenleving. 

Impactfondsen bij Triodos Bank

Alle Triodos Beleggingsfondsen zijn impactfondsen. Dat wil zeggen dat ze beleggen in bedrijven en instellingen die bijdragen aan een duurzame samenleving. Denk daarbij aan een bedrijf als Slim Opgewekt, dat zonnepanelen plaatst op de daken van scholen en zorginstellingen. Of denk aan Aarstiderne: een bedrijf dat biologische groente-, fruit- en maaltijdboxen levert aan ruim 50.000 klanten in Denemarken en Zweden.

Bij impact beleggen gaat het niet alleen om een goed financieel rendement, maar draag je ook bij aan positieve ontwikkeling in de samenleving

8. Rendement en dividend

Je kunt op twee manieren geld verdienen met je belegging. Allereerst kun je ‘koersrendement’ boeken. Dat gebeurt als je je aandelen of obligaties verkoopt voor een hoger bedrag dan waarvoor je ze hebt aangekocht.

Dividend is de tweede manier om geld te verdienen met beleggen. Een bedrijf of fonds dat winst boekt, geeft vaak een deel van die winst aan aandeelhouders. Dat gebeurt meestal eenmaal per jaar. Die winstuitkering noemen we dividend.

9. SRI & ESG & SFDR

SRI staat voor Social Responsible Investment. Een SRI-fonds belegt in beursgenoteerde duurzame ondernemingen. De vraag of een bedrijf duurzaam is, wordt medebepaald aan de hand van de ESG-criteria. Die afkorting staat voor Environmental, Social and Governance. In 2019 heeft Triodos Investment Management de naam SRI vervangen door Impact Equities and Bonds (IEB). Deze nieuwe naam drukt beter uit waar deze fondsen in beleggen: alleen bedrijven die actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Er zijn verschillende instellingen die bedrijven op basis van deze criteria beoordelen. Een daarvan is Sustainalytics. Triodos Bank maakt gebruik van de beoordelingen van dit soort instellingen. Aanvullend hanteert de bank een uitgebreide lijst met strenge criteria om te bepalen of een beursgenoteerd bedrijf duurzaam genoeg is.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een wetgeving van de Europese Unie die financiële spelers verplicht tot veel grotere transparantie over hoe duurzaam hun fondsen écht zijn. Financiële producten worden opgedeeld in drie categorieën: artikel 6, 8 en 9. Een artikel 6-fonds is niet duurzaam, een artikel 8-fonds promoot duurzaamheid (wat betekent dat het product ecologische of sociale kenmerken heeft) en een artikel 9-fonds heeft verduurzaming daadwerkelijk als doelstelling (en is daarmee het meest duurzaam). Alle beleggingsfondsen van Triodos vallen onder artikel 9, de meest duurzame categorie.

Risicometer

10. Risicometer

Aan beleggen is per definitie een zeker risico verbonden. De vuistregel is: hoe hoger het verwachte rendement van een belegging, hoe hoger het risico. De Risicometer Beleggen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt hulp bij het bepalen van het risicoprofiel van een specifiek beleggingsfonds.

Doe mee aan de verandering

Beleg met Triodos Bank in een duurzame toekomst

Wil jij investeren in de toekomst? Door te beleggen heb je kans op een hoger rendement dan bij sparen. En het mooie is: met Triodos Bank bouw je aan je vermogen én een duurzame samenleving. We beleggen namelijk alleen in duurzame projecten en organisaties. Zo maakt jouw geld het verschil voor een eerlijke, groene en sociale wereld. 

Open een beleggersrekening